Chú vành khuyên nhỏ

“Ngoan ngoãn”, “lễ phép” tìm trong từ điển Việt Anh mãi mà không thấy. Trong văn hóa Tây phương không như chúng ta ‘gọi dạ bảo vâng’. Tất cả là “tôi” với “bạn” hết á.
Còn chúng ta mỗi khi gặp ai, phải pre-processing thông tin về họ, tuổi tác, vị thế … để tiện xưng hô cho “phải phép”. Nếu gặp ai đó hơn tuổi, không cần biết có họ hàng huyết thống gì nhưng hễ không “phải phép” là quay ngoắt đi sẽ ăn chửi thầm ngay được (phần lớn). Hic


Ở góc độ cá nhân, tôi không quá tôn sùng trường phái nào trong câu chuyện này. Nhân vị (vị thế cá nhân) chỉ có ý nghĩa với bản thân họ, nếu bạn kính trọng họ thì bạn có thể thể hiện. Nhưng nếu bạn không tôn trọng họ, thì không cần thiết! Xin lưu ý, tuổi tác chỉ là một phần rất nhỏ quyết định vị thế cá nhân của ai đó.
Nếu muốn ai đó không “thất phép” với bạn, hãy nâng cao nhân vị của bạn lên. Sống tốt hơn, tử tế hơn thì sẽ luôn có được sự tôn trọng không cần đòi hỏi.
Và đừng trở thành chú vành khuyên nhỏ, gọi dạ bảo vâng

Read More