Điểm cân bằng tương đối – phần 2: Duy trì các lực đa chiều

Điểm cân bằng tương đối – phần 2: Duy trì các lực đa chiều. Triết học Duy vật biện chứng cho rằng trong một sự vật bất kỳ luôn tồn tại ít nhất 02 mặt đối lập, trong đó sự đấu tranh của hai mặt đối lập này tạo nên sự phát triển.

Theo thuyết điểm cân bằng tương đối mà tôi đề ra, tôi cho rằng ở một điểm xác định của vật chất, sẽ tồn tại rất nhiều lực hấp dẫn tác động lên. Khi tổng hợp lực lên điểm đang xét mà = 0 thì điểm đó đứng yên trong không gian. Đó là điểm cân bằng tuyệt đối. Điểm cân bằng tương đối là điểm cân bằng mà một điểm trên vật chất đạt được trong quá trình bị các lực hấp dẫn tác động đa chiều trong một khoảng thời gian deltaT cực ngắn.

Trong đó, sự phát triển được tạo nên khi các vật chất vận động (bị tác động bởi tổng hợp các lực hấp dẫn), tương tác lẫn nhau. Quá trình phát triển được diễn ra từ khi vật chất rời điểm cân bằng tương đối này đến điểm cân bằng tương đối khác.

Khi triệt tiêu một lực đa chiều tác động lên vật chất sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi toàn bộ bản chất của vật chất. Tuy nhiên, mức độ thay đổi ít hay nhiều còn tùy vào độ lớn của lực bị triệt tiêu.

Do sự đa dạng của lực đa chiều, chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng theo khách quan của sự vật. Từ đó không nóng vội mà triệt tiêu bất kỳ một lực nào tác động nên vật chất. Cái cần làm là điều chỉnh, lựa chọn ưu tiên làm mạnh lực nào, và làm suy yếu lực nào. Trên thực tế, không triệt tiêu hoàn toàn được bất kỳ một lực nào.

Duy trì sự đa dạng của lực đa chiều chính là cơ sở cho sự phát triển theo chiều hướng đi lên của vật chất.

Hung Bui

Một người trẻ bình thường ham học hỏi. Viết lách vào những lúc cảm thấy nên chia sẻ, tặng cho những người bạn, và cho chính bản thân mình. Góc nhìn của tôi mang tính chủ quan dựa trên hiểu biết tại thời điểm viết bài