Điểm cân bằng tương đối

Rõ ràng, chúng ta sẽ ngày càng gần lại ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen). Sự phát triển của vạn vật chính là hướng tới ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen), và để tiến tới điểm cân bằng, chúng ta phải trải qua vô vàn những ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI cho tới khi toàn bộ vật chất đạt tới ĐIỂM CÂN BẰNG (tuyệt đối).

Chúng ta thường chấp nhận một số định lý / tiên đề và luôn mặc định coi chúng là hiển nhiên đúng. Và có một số thứ gọi là “quy luật”, chúng ta cũng coi nó là hiển nhiên đúng.

Trong số các quy luật mà chúng ta đang “chấp thuận”, có một quy luật luôn được coi là tối thượng: QUY LUẬT TỰ NHIÊN

Quy luật này quen thuộc đến mức – không cần phải dùng thêm một tự nào để khiến các bạn hiểu hơn về nó.

Quy luật tự nhiên tồn tại khách quan, chi phối tất cả những sự vật hiện tượng từ Sinh vật học, vật lý, hóa học, kinh tế học, huyền học (các khoa Đông phương học: bói toán, …) …

Tôi là một người học thiền theo phương pháp Yoga (Sahaja Yoga), nên luôn nhìn vào bản chất của vấn đề.

– Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên trong Sinh vật học

– Quy luật cung cầu là quy luật tự nhiên trong Kinh tế học

– Âm tiêu Dương trưởng là quy luật tự nhiên trong Huyền học

– Gió là quy luật tự nhiên trong Địa lý (không khí luân chuyển từ nơi có áp thấp cao xuống nơi có áp suất thấp tạo nên gió)

– Nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp tạo thành kênh, rạch, sông, ngòi, … là quy luật tự nhiên trong Địa lý.

– Thẩm thấu là quy luật tự nhiên trong Hóa học (vật chất di chuyển từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp), …

– Lực fecmi là quy luật tự nhiên trong Vật lý, và rất rất nhiều các quy luật của Vật lý đều là quy luật tự nhiên.

Bây giờ, nếu chúng ta phá bỏ thứ “hiển nhiên” mà chúng ta mặc nhiên chấp thuận suốt nhiều năm qua. Và cùng nhìn vào bản chất vấn đề, để giải thích dưới góc nhìn của Triết học – của Vật lý để có góc nhìn đúng đắn nhất về thứ được gọi là Quy luật tự nhiên.

Tôi thấy rất rõ giá trị của việc hiểu biết đúng và đầy đủ này, nó đem lại cho chúng ta thế giới quan chuẩn mực về những sự việc đang diễn ra. Giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn hơn.

Thứ nhất, VẠN VẬT HẤP DẪN (Newton)

Định luật vĩ đại, do nhà Vật lý vĩ đại Isaac Newton phát minh ra hiển nhiên đúng trong mọi môn khoa học. Một thực thể bất kỳ có trọng lượng đều tạo ra một lực lên một vật bất kỳ tồn tại khách quan cùng với chúng.

Suy rộng ra, một sự vật hay hiện tượng bất kỳ đều có tác động lên tất cả các sự vật hiện tượng khác. Ví dụ: Một cái hắt hơi của bạn cũng sẽ ảnh hưởng tới tòa nhà Keangnam, vấn đề là ảnh hưởng ở mức độ như thế nào? 🙂

Thứ hai, ĐIỂM CÂN BẰNG

Bây giờ, chúng ta lại nhìn tiếp ở một góc nhìn khác. Xét một vật X bất kỳ, sẽ có vô vàn các lực hấp dẫn từ các sự vật/hiện tượng khác tác động lên chúng. Tổng hợp của tất cả các lực hấp dẫn đó tác động lên X mà bằng 0 thì hiển nhiên X sẽ nằm yên. ĐIỀU NÀY QUÁ DỄ HIỂU phải không.

Tưởng tượng đơn giản, khi hai đội kéo co, tổng hợp lực lên điểm treo cờ đỏ của dây kéo co mà bằng nhau (tức lực kéo của 2 đội = nhau) thì hiển nhiên điểm treo cờ đó sẽ đứng yên 🙂 …

Và trạng thái tổng hợp các lực hấp dẫn tác động lên sự vật / hiện tượng X đang xét mà bằng 0 – đây chính là trạng thái cân bằng của X. Điểm mà sự vật/hiện tượng X đạt được trạng thái cân bằng, gọi là ĐIỂM CÂN BẰNG

 

Thứ ba, ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI

Chúng ta lại dùng tiếp quan điểm Triết học duy vật biện chứng rằng không có sự vật hiện tượng nào không vận động. (*) Lát nữa chúng ta sẽ quay lại để nhìn lại luận điểm này nhé!

Theo đó, không có sự vật / hiện tượng nào tồn tại mà không vận động. Điều này khiến cho tổng hợp lực hấp dẫn lên sự vật/hiện tượng X luôn bị thay đổi (do các sự vật/hiện tượng đang tác động lên X có sự thay đổi).

Sự vận động của các sự vật/hiện tượng tác động lực hấp dẫn lên X thay đổi, nên sự vật/hiện tượng X cũng sẽ thay đổi.

Khi sự vật/hiện tượng X thay đổi, nó cũng tương tác trở lại tất cả các sự vật/hiện tượng khác tồn tại khách quan cùng chúng. Tổng hòa những điều này, tạo nên sự vận động đa dạng của vật chất/hiện tượng, và là căn nguyên của sự phát triển.

Phát triển xuất phát từ sự vận động, điều đó là hiển nhiên!

Bây giờ, quay lại suy xét điểm (*) – không sự vật/hiện tượng nào là không vận động: Như đã nêu ngắn gọn ở trên, sự tác động của các lực hấp dẫn của các sự vật/hiện tượng lên X tạo nên sự thay đổi của tổng hợp lực. Tức là trạng thái của X cũng bị thay đổi. Khi trạng thái của X bị thay đổi, tức là X lại tác động một lực khác nhau lên tất cả các sự vật/hiện tượng khác. Điều này tạo nên sự tương tác đa chiều, hỗn loạn của bất kỳ sự vật / hiện tượng nào trong thế giới khách quan. Tư duy này dễ hiểu theo cách tác động qua lại, và không ngừng vận động – điều này trùng khớp với tất cả các phép giải thích của bất kỳ môn khoa học nào. Vậy nên, ta công nhận luận điểm trên.

Bây giờ, chúng ta đặt ra câu hỏi: CÓ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ TOÀN BỘ VẬT CHẤT KHÔNG VẬN ĐỘNG

Khi toàn bộ sự vật/hiện tượng dừng hoạt động, thì toàn bộ vũ trụ đạt tới điểm cân bằng. Ở đây, tổng hợp lực hấp dẫn lên bất kỳ sự vật/hiện tượng nào đều bằng 0. Ở trạng thái này, sự vật hiện tượng tồn tại vĩnh cửu. Lúc đó, thời gian trở nên vô nghĩa.

Trục Ox, Oy, Oz nơi vạn vật được đánh tọa độ thì cố định vị trí của tất cả các sự vật/hiện tượng. Trục thời gian trôi đi không có ý nghĩa. Vì tại hai thời điểm T (trước) và T (sau) thì trạng thái của tất cả sự vật hiện tượng đều như nhau.

Lúc này, thật khó hình dung và đặt tên cho thời điểm đó. Nhưng bản thân tôi, tin rằng sẽ đến một thời điểm mà vật chất đạt tới trạng thái này. Và lúc này, chúng ta sẽ vĩnh hằng theo nghĩa đen!

Ý NGHĨA CỦA ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI

Chúng ta hãy thử suy nghĩ, con lắc đồng hồ vì sao lại dao động quanh điểm cân bằng của nó và không bao giờ ngừng lại? Tại sao lại có cá lớn nuốt cá bé, cá lớn hơn nuốt cá lớn, … và vì sao động vật to lớn như Khủng long lại bị tuyệt chủng trong khi những động vật nhỏ bé lại “qua khỏi”. Chúng ta lại suy nghĩ, tại sao lực fecmi giữa 2 hạt nhân cứ đưa 2 hạt nhân này lại gần nhau ở 1 khoảng cách nhất định, rồi lại tách chúng ra xa ở 1 khoảng cách nhất định khác, cứ lặp đi lặp lại???

Do tổng hợp lực tác động lên một sự vật/hiện tượng X bất kỳ bị chi phối bởi vô vàn các lực hấp dẫn khác, các lực hấp dẫn tác động lên X lại bị chi phối bởi rất rất nhiều các lực hấp dẫn khác (và có cả lực của chính sự vật/hiện tượng X). Điều này tạo nên sự tương quan đa chiều. Và từ đây, sự vật hiện tượng không thể vượt quá thứ gọi là BIÊN – nơi sự vật có thể tiến tới xa nhất có thể. Từ đây, ta dễ dàng nhìn thấy BẤT KỲ SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NÀO CŨNG CÓ GIỚI HẠN (chứ không phải không có như nhiều người từng nghĩ).

Vì khi đạt tới biên, sự vật/hiện tượng sẽ bị kéo trở lại về điểm cân bằng, sau đó lại vượt qua điểm cân bằng để tới biên ở phía đối với biên đang nhắc tới.

Việc duy trì sự vật/hiện tượng ở quanh điểm cân bằng chính là quy luật tạo nên sự phát triển cho sự vật/hiện tượng đó. (Vì tạo ra sự vận động)

Rõ ràng, chúng ta sẽ ngày càng gần lại ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen). Sự phát triển của vạn vật chính là hướng tới ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen), và để tiến tới điểm cân bằng, chúng ta phải trải qua vô vàn những ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI cho tới khi toàn bộ vật chất đạt tới ĐIỂM CÂN BẰNG (tuyệt đối).

Ở điểm cân bằng tương đối, khi tổng hợp lực lên X xấp xỉ 0 là trạng thái vật chất phát triển lên một bước, minh chứng cho một chu kỳ mới đã hoàn thành để tiếp tục tiến về trạng thái cân bằng tuyệt đối.

 

Từ đây, chúng ta rút ra những điểm như sau:

Thứ nhất, bất kỳ sự vật/hiện tượng nào cũng có giới hạn.

Thứ hai, điểm cân bằng (tuyệt đối) hoàn toàn tồn tại chứ không hề không tồn tại

Thứ ba, việc tiến tới điểm cân bằng chính là sự phát triển.

Thứ tư, tiến tới điểm cân bằng phải trải qua rất nhiều điểm cân bằng tương đối – sau đó lại vượt qua để tiến tới biên đối. Và ở điểm cân bằng tương đối, sự vật phát triển bền vững nhất.

Thứ năm, khi đạt được điểm cân bằng, trục thời gian sẽ trở nên vô nghĩa. Và vạn vật sẽ vĩnh hằng.

Hung Bui

Một người trẻ bình thường ham học hỏi. Viết lách vào những lúc cảm thấy nên chia sẻ, tặng cho những người bạn, và cho chính bản thân mình. Góc nhìn của tôi mang tính chủ quan dựa trên hiểu biết tại thời điểm viết bài